OJCIEC - mój Stworzyciel
Jesteś dzieckiem i dziedzicem obfitych łask i błogosławieństwa od Ojca
Ojciec

Nauczanie ze spotkania modlitewnego

2 marca 2017
biskup Andrzej SiemieniewskiTylko audio:


Ga 4,1-7
1 I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. 2 Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. 3 My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli "żywiołów tego świata". 4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 5 aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha3 Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! 7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Łk 15,11-32
11 Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. 13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. 16 Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 17 Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; 19 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. 20 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 21 A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 24 ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.
25 Tymczasem starszy jego syn7 przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". 28 Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". 31 Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. 32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"».

Z listu św. Ambrożego, biskupa
(List 35, 4-6. 13)

Jesteśmy dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa

Apostoł mówi, iż ten, kto przy pomocy Ducha zadaje śmierć uczynkom ciała, ten właśnie będzie żył. I nic w tym dziwnego. Albowiem mając Ducha Świętego staje się dzieckiem Boga. Jako dziecko Boga nie otrzymuje ducha niewoli, ale ducha przybrania za synów, a sam Duch Święty zaświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tym świadectwem jest wołanie Ducha w naszych sercach: "Abba, Ojcze", jak to napisane jest w Liście do Galatów. Także i to jest ważnym świadectwem Bożego dziecięctwa w nas, że jesteśmy "dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa". Współdziedzicem Chrystusa jest ten, kto ma udział w Jego chwale; w chwale zaś uczestniczy ten, kto współcierpi z Nim, cierpiąc za Niego.
Aby zachęcić nas do tego cierpienia, Apostoł dodaje, iż wszelka przykrość, którą znosimy, jest nieznaczna i nieporównywalna z nagrodą za podjęte trudy; objawi się ona w nas, kiedy odnowieni na obraz Boży, zasłużymy na oglądanie Jego chwały twarzą w twarz.
Aby podkreślić wspaniałość przyszłego objawienia, Apostoł dodaje, iż także stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych. Teraz jest ono poddane wbrew swej woli zniszczalności, ale nie pozbawione nadziei. Ufa bowiem, iż Chrystus łaską swego posługiwania wyswobodzi je od poddania zniszczeniu i obdarzy chwałą dzieci Bożych. W ten sposób, kiedy objawi się chwała dzieci Bożych, jedna i ta sama wolność będzie udziałem zarówno ich samych, jak i stworzenia. Teraz zaś, kiedy to objawienie jeszcze nie następuje, całe stworzenie wzdycha oczekując chwały naszego przybrania i odkupienia. Pragnie wydać na świat owego ducha zbawienia i być uwolnionym od niewoli zniszczenia.
W sposób oczywisty oznacza to, iż ci, którzy mają pierwociny Ducha Świętego, wzdychają oczekując przybrania za synów. To przybranie za synów jest odkupieniem całego ciała, kiedy jako przybrane dziecko Boże, twarzą w twarz zobaczy owo Boskie i wiekuiste Dobro. Owo przybranie za synów istnieje już w Kościele Pana, albowiem Duch woła "Abba - Ojcze", jak czytamy w Liście do Galatów. Będzie ono doskonałym, kiedy wszyscy, którzy zasłużą oglądać oblicze Boga, powstaną w nieskazitelności, czci i chwale. Wtedy dopiero ludzkość poczuje się naprawdę odkupioną. Toteż Apostoł chlubi się mówiąc: "W nadziei już jesteśmy zbawieni". Nadzieja bowiem zbawia nas rzeczywiście, podobnie jak wiara, o której powiedziano: "Twoja wiara cię wybawiła".


Rachunek sumienia


Odpowiedz sobie na pytania:
  • Jaki jest Twój obraz Boga?
  • Czy jesteś synem, czy najemnikiem?
  • Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz wdzięczne serce wobec Boga?Ćwiczenie duchowe


Wypisz wszystkie dary, które dostałeś od Ojca.

Dziękuj Mu za nie!


Świadectwo


Marcin JakimowiczPropozycja lektury uzupełniającej
Tytuł: Ojcowskie serce Boga

Autor: Floyd McClung

Tytuł: Pan Bóg? Uwielbiam! 44 dobre wiadomości

Autor: Jakimowicz Marcin


poleca: Magda