WSTĘP
Siostro i Bracie w Panu!


Rok 2017 jest naszym wspólnotowym wejściem do Wieczernika. To czas, w którym wspominamy wylanie Ducha świętego na Kościół Katolicki 50 lat temu i równocześnie chcemy, w jedności, oczekiwać obietnicy Ojca, wołać o kolejną Pięćdziesiątnicę, byśmy, jako wspólnota i każdy z osobna, stali się jej uczestnikami.

Słowo Boże mówi: „A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap 22, 17

Zapraszamy Cię dziś do wejścia na wspólną drogę wzbudzania pragnienia, o którym pisał św. Jan, na drogę powrotu do pierwszej miłości. Najbliższe tygodnie stanowią nasze bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, do świętowania Złotego Jubileuszu. Niniejszy zeszyt ma stanowić pomoc w przylgnięciu naszego serca do serca Jezusa. Zachęcamy Cię gorąco, byś wkroczył na ścieżkę zabiegania o osobisty czas z Bogiem, poznawania Pana poprzez Jego Słowo. Na każdy z 12 tygodni przygotowane zostały obszerne fragmenty z Pisma Świętego, pytania do rachunku sumienia, konkretne ćwiczenia duchowe oraz komentarze Ojców Kościoła. „Rzeczy pierwsze” to sięgnięcie do fundamentów naszej wiary, nadziei i miłości, badanie i odbudowywanie ich na osobistej modlitwie, na cotygodniowym wysłuchiwaniu nauczań oraz wspólnotowym trwaniu w Bożej obecności.

Ta droga, na którą chcemy w jedności wejść, to przede wszystkim pogłębienie i rozpalenie osobistej relacji z Bogiem i Jego Słowem. Przełomy w naszym życiu, niesienie obecności Pana, staną się naszym udziałem, jeżeli dzień po dniu będziemy się w niej zanurzać, nasiąkać nią. Początkiem wypłynięcia na głębię, chodzenia w mocy Jego Ducha jest wierna modlitwa osobista.

Głębi relacji z Panem nie zbuduje się w biegu, poprzez akty strzeliste. Bóg pragnie przyjmować nas i obdarzać sobą, a miłość karmi się obecnością. Dlatego wzywa nieustannie do obrania najlepszej cząstki trwania u Jego stóp. Doświadczenie i świadectwa wielu pokazują, że początkiem nowego życia w Panu była codzienna, przynajmniej półgodzinna modlitwa. O ten czas toczą się w naszym życiu największe boje, gdyż przynosi on ogromny owoc uświęcenia. Stąd przez najbliższe 12 tygodni pragniemy podjąć wspólną walkę o rozpalenie ducha modlitwy osobistej sercu każdego z nas.

Wierzymy głęboko, że już w obecnym życiu „(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”(1Kor 2,9) , że Pan chce obdarzać nas nowymi rzeczami, wzywać na nieznane drogi, czynić nas swoim narzędziem, by Jego Królestwo objawiało się w tym świecie. Dlatego już dziś wejdź do swej izdebki, powróć sercem do „rzeczy pierwszych”, módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Powrót