ZAKOŃCZENIE

Modlitwa


Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; J 7,37-39


Za nami czas szczególnego przychodzenia do Pana i czerpania wody życia, zanurzania się w obecność Bożą, docierania do fundamentów naszej wiary i relacji z Panem. Te tygodnie wypełnione były wzmożoną modlitwą, codziennym karmieniem się Bożym Słowem, odbudowywaniem tego, co pozwala powrócić do pierwszej miłości.

Troszczmy się o wszelki dobry owoc tych tygodni. Nie ustawajmy w zabieganiu o półgodzinną modlitwę osobistą oraz trwanie w codziennym rozważaniu Pisma Świętego. Nasza droga nie kończy się wraz z dwunastym tygodniem „Rzeczy pierwszych”. Do rozpalenia ogniem Ducha budzone jest życia każdego z nas osobiście, a przez to życie całej wspólnoty. Duch, który rozlewa się w sercach wierzących, sprawia, że strumienie wody żywej popłyną z naszego wnętrza. Ten Duch wyprowadza z ciemności do światła, z grzechu do wolności, czyni nasze serca gorącymi dla imienia Jezus. Posyła nas do twórczego budowania Jego Królestwa, przychodzi z namaszczeniem i udziela wszelkich darów, byśmy się stali świadkami aż po krańce ziemi. Nasze życie ukryte w Bogu, nasza izdebka niech stanie się miejscem, w którym będziemy mówić: „Oto ja, poślij mnie!”

Bracia i Siostry! Nie opuszczajmy się w gorliwości! Bądźmy płomiennego ducha! Pełnijmy służbę Panu! Weselmy się nadzieją! W ucisku bądźmy cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! (Rz 12, 11-12) W Nim to bowiem zostaliśmy wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w nas. On też będzie umacniał nas aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. (1Kor 1, 5-6 i 8) Jemu to chwała, przez wszystkie wieki wieków!

Amen!


Świadectwa z przeżycia Rzeczy Pierwszych (spotkanie modlitewne)

22 czerwca 2017Powrót