Nauczanie – Życie z Chrystusem, ufność Panu – Tomek Solski

0
633

2019.05.09

Życie z Chrystusem, ufność Panu

 

 

 

Słowa z adoracji, z których powstał ten temat:

Mt 19,23-30
Jezus powiedział do uczniów: „Zapewniam was: Człowiek bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebieskiego. Powtarzam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się zdumieli i pytali: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus przyjrzał się im uważnie i odpowiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”.
Nagroda za wyrzeczenie
Wówczas Piotr powiedział: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy?”. Jezus im odpowiedział: „Zapewniam was: Ponieważ poszliście za Mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie rządzili dwunastoma plemionami Izraela. I każdy, kto ze względu na Mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Flp 4,13
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Ps 62,9
Jemu zawsze ufaj, narodzie, otwórzcie przed Nim swe serca: Bóg jest naszym schronieniem!

Oraz:

  • Idź i nie lękaj się, bo jestem z tobą.
  • Zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż swój na ramiona; stracić swoje życie dla Chrystusa i bliźniego. Zrezygnować ze swoich racji, planów, ambicji, czasu, swojej mądrości; być pod krzyżem z Chrystusem – oddać siebie całego.
  • przekonanie na podstawie Ez 47- Obecność Boża w naszym życiu -o ile prawdziwie w niej trwamy w dniu codziennym – wydaje się, że jest jakby ledwie uchwytna, niewiele jej, jak cienki, nikły strumyczek (jak u Ezechiela w świątyni), ale stopniowo ogarnia całe nasze życie rozlewa się we wszystkie dziedziny, przemienia wszystko, jest po kolana, potem jak potok i rzeka, ożywia nas, to co wokół i świat
Poprzedni artykułMisje Hallelu Jah w Anglii – relacja
Następny artykułRzeczy Pierwsze – spotkanie 11