Diakonia Biblijna

Wrocław

Cel: Poznawać Słowo Boże

Spotykamy się co dwa tygodnie online, żeby wspólnie słuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć w Piśmie Świętym. Staramy się, żeby w czasie pomiędzy naszymi spotkaniami każdy uczestnik sam zapoznawał się z komentarzami i medytował wybrane fragmenty Słowa Bożego, żeby potem móc dzielić się owocami tego czytania i modlitwy z pozostałymi. Służymy szykując fragmenty Pisma Świętego na rekolekcje i do rozdania na różnych wydarzeniach, opiekujemy się naszą wspólnotową Biblią i szukamy kolejnych przestrzeni do służby

Justyna i Maciej Najwerowie

Para animatorska diakonii