Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

Wrocław

Cel:
  • Modlitwa według serca Boga

  • Słuchanie i rozeznawanie

Znamy kondycję i problemy naszego świata, widzimy słabości Kościoła, mamy świadomość konkretnych spraw, z którymi zmagają się nasi bracia i siostry ze wspólnoty, sami wielokrotnie przeżywamy trudności i upadki. Wierzymy, że Bóg daje w nasze ręce potężne narzędzie, którym możemy zmieniać rzeczywistość – modlitwę wstawienniczą! 1 Tm.2, 1-4. Jednoczymy naszą modlitwę z nieustającym wstawiennictwem Jezusa – Hbr. 7,25. Nie zawsze wiemy jak się modlić, nie stosujemy żadnych technik, nie mamy gotowych schematów – wierzymy, że Duch przychodzi nam z pomocą – Rz.8, 26.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu – słuchamy Boga, stajemy w uwielbieniu i przedstawiamy Mu nasze prośby. Wstawiamy się nieustannie za sprawy wspólnoty, Kościoła i świata. Polecamy Panu spływające do nas intencje. Dzielimy się Słowem Bożym, formujemy w naszej posłudze. Jesteśmy otwarci na charyzmaty, zachęcamy się wzajemnie. Nasłuchujemy co Bóg mówi do wspólnoty. To co usłyszymy przekazujemy Liderom.

Diakonia odpowiedzialna jest za comiesięczne czuwanie modlitewne oraz dyżur modlitwy wstawienniczej. Modlimy się za spotkania, rekolekcje, ewangelizacje. Posługujemy w miejscach, do których jesteśmy zapraszani lub oddelegowani przez Liderów – seminaria odnowy wiary, hospicjum oo. Bonifratrów itp.

Członkowie diakonii zobowiązują się do:

  • codziennego szukania woli Pana, Jego mocy i trwania w Jego obecności poprzez modlitwę osobistą, czytanie Słowa Bożego, życie sakramentalne – Jk 5,16
  • codziennej modlitwy za Wspólnotę – osoby, dzieła, sprawy
  • trwania w żalu za grzechy i pokucie za innych – Ne 1,5-7

Dorota Chmielowska

animatorka diakonii

Warszawa

Stanowimy grupę kilku osób, posługujących bliźnim modlitwą. Spotykamy się 1-2 razy w miesiącu, we wtorkowe wieczory, wielbiąc Pana, wsłuchując się w Jego Słowo i modląc się w powierzonych nam intencjach. Umacniamy się wzajemnie w wierze, dzieląc się naszymi osobistymi doświadczeniami ze spotkań z Panem.  Posługujemy modlitwą wstawienniczą na spotkaniach Wspólnoty. I każdego innego dnia😊

Modląc się, oddajemy ster Duchowi Świętemu, prosząc Go o prowadzenie. Wsłuchujemy się w Pismo Święte pragnąc, by modlitwa nasza podobała się Panu. Wierzymy, że „modlitwa pokornego przenika obłoki” (Syr 35, 17).  Żywe są w nas słowa Jezusa: „O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.” (J 14, 13).

Chwała Panu!

Andrzej Kowalczyk

animator diakonii

Zajęci ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętajcie, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu

Renata Barańska

animatorka diakonii

Panie Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham

matka, żona, babcia

Wrocław Złotniki

Martyna Roczek

animatorka diakonii