Diakonia Skautów Króla

Wrocław

Cel: Regularna formacja dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metody skautowej

Skauci Króla zapewniają dzieciom i młodzieży regularną formację w oparciu o chrześcijański system wartości , wypływający z Pisma Świętego, katechizmu oraz nauczania Kościoła Katolickiego.
Naszymi celami nadrzędnymi są:

 • Przyprowadzanie młodych ludzi do Chrystusa, który jest naszym Królem, Panem i Zbawicielem.
 • Nauczanie ich trwania w bliskiej relacji z Nim.
 • Przygotowanie ich do służby dla Boga pod przywództwem Chrystusa.

Wyrazem tych celów w pracy wychowawczej są:

 • Złota Zasada Ewangelii:
  Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!. (Mt 7,12)
 • Przyrzeczenie Skautów Króla:
  Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając prawa Skautów Króla i wprowadzając w życie Złotą Zasadę Ewangelii.
 • 8 praw Skautów Króla:
   Skaut Króla jest:

  1. duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.
  2. gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać.
  3. czysty – w sercu, w mowie, na ciele.
  4. uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać.
  5. dzielny – w obliczy niebezpieczeństwa, krytyki, groźby.
  6. wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie.
  7. uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy.
  8. posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.

Krzysztof Biernat

komendant szczepu

Mąż
Ojciec
Inżynier
Edukator domowy
Skaut Króla

Wrocław Złotniki

Wszystko więc, co byście chcieli,
żeby wam ludzie czynili,
i wy im czyńcie.”
Mt 7,12

Z końcem 2022 roku, w Hallelu Jah na Złotnikach rozpoczęła swoją działalność diakonia dzieci i młodzieży Skauci Króla. Jej głównym celem jest doprowadzenie młodych ludzi do Chrystusa poprzez wpływ na ich wychowanie w duchowości w jakiej na co dzień żyją członkowie wspólnoty. To właśnie oni (najczęściej rodzice skautów) stanowią kadrę instruktorską w Skautach Króla.
Żeby wiedzieć o co chodzi w Skautach Króla, trzeba powiedzieć kilka o metodzie pracy i sposobie formacji.
Zajęcia skautowe przewidziane są dla dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych: Tropiciele (5-6 lat), Odkrywcy (7-9 lat), Zwiadowcy (10-13 lat), Wędrownicy (14-17 lat), Obieżyświaci (18-21).
Kadra pracuje metodą skautową (harcerską), której celem jest formowanie dzieci, młodzieży i instruktorów w czterech aspektach życia: fizycznym, intelektualnym, społecznym i duchowym.
W roku szkolnym spotykamy się wg kalendarza zbiórek (co ok. 2 tygodnie). Czas zbiórki to Czas Wielkiej Przygody dla każdego skauta. Przede wszystkim to nieustające POZNAWANIE. Poznawanie: siebie i swoich możliwości, drugiego młodego człowieka i jego możliwości, reguł życia i ich obowiązywania, skautowej dyscypliny i…. wiele, wiele innych ciekawych i ważnych rzeczy, a wśród nich poznanie i doświadczenie Boga i Jego Obecności w naszej codzienności.

Hanna Jaśkiewicz

komendant szczepu