Post i Noc Modlitwy w Hallelu Jah – grudzień 2021

0
310

Bracia i siostry!

Słowo Boże przynagla nas w wielu miejscach do modlitwy, wstawiennictwa, ukazując jak ogromną wagę ma ta modlitwa w oczach Pana. Te oczy szukają tych, którzy wśród nas będą dniem i nocą wzywali Jego imienia i łaski nad osobami i rzeczywistościami, które potrzebują bożej interwencji. Twoja modlitwa ma wielką moc. Dzięki Twojemu wstawiennictwu światłość wnika w ciemności.

Najbliższy piątek, 3 grudnia jest dniem, w którym jako wspólnota podejmujemy post i jednoczymy się w modlitwie na nocnym czuwaniu. Zachęcamy do zapisywania się w grafiku.

Niech tej nocy anioł zaniesie modlitwy wielu świętych  ofiarując je na złotym ołtarzu, który jest przed tronem, by wzniosły się tam wraz z dymem kadzideł przed obliczem Boga ( zob. Ap 8, 3-4)

Modlimy się:

• O rozpalenie serca i wierność w PRZYMIERZU i FIAT dla uczestników

…wytrwałość wyrabia wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję.
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany… Rz 5,4n

Jako propozycja do rozważenia nich posłuży fragment z listu do Rzymian 5,1-11

Prosimy, by, jak za poprzednimi razami, wybrać nocną godzinę modlitwy, a następnie wpisać się w grafiku.

Przypominamy, że czuwamy na modlitwie w naszych  domach.

Rady Wspólnot Hallelu Jah
i Diakonie Modlitwy Wstawienniczej

Poprzedni artykuł2 List do Koryntian. Rozdział 1
Następny artykuł2 List do Koryntian. Rozdział 2