Post na nowy rok formacyjny

0
1529

Bracia i siostry.

Po wakacyjnej przerwie wchodzimy w kolejny rok formacyjny we wspólnocie Hallelu Jah. Modlimy się nieustannie, by były to miesiące, w których wola Boża będzie wypełniała się, jako w Niebie, taki i na ziemi.
Od samego początku pragniemy oddać się naszemu Panu przez post i modlitwę. Ma być to czas przylgnięcia do Jego serca, do Słowa Bożego, wzmożony czas wsłuchiwania się w głos Pasterza. Modlimy się aby Bóg dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, Jego serca i woli.
Wierzymy, że wejście na drogę wyrzeczeń ze względu na Pana stanie się czasem naszego wypłynięcia na głębię relacji z Tym, który pierwszy nas umiłował. Obok podjętego postu, którego formę, każdy wraz z Duchem Świętym wybierze dla siebie, poświęćmy więcej czasu na modlitwę, by wzmożony głód zmysłów, kierował nas ku szukaniu nasycenia w Bogu, bo w Nim są wszystkie nasze źródła. 
Droga wspólnoto Hallelu Jah! Nasz post, który potrwa 21 dni, rozpocznie się w sobotę 1 września, a zakończy się w piątek 21 września. Jednoczyć się będziemy w codziennym rozważaniu listów św. Piotra, które stanowią duchowe przygotowanie do naszej dalszej drogi formacji.

Niech Pan błogosławi i udziela obficie wiary, nadziei i miłości.

„Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana” 2P 3,18

Rada Wspólnoty Hallelu Jah

Poprzedni artykułWarsztaty małżeńskie JA + TY = MY
Następny artykułPierwsze powakacyjne spotkanie modlitewne