Spotkanie modlitewne – „kto tych słów moich słucha i wypełnia” – Życie z Chrystusem, ufność Panu

0
649

Bracia i siostry!

Tegoroczny Wielki Post zrodził w naszej wspólnocie cenne owoce, które pragniemy z wdzięcznością przyjąć w naszym życiu. Podczas całonocnej adoracji Bóg posyłał swoje Słowo, które wielu z Was zapisało w specjalnie przygotowanym do tego zeszycie.

Dziś, kiedy trwamy w Tygodniu biblijnym, rozpoczynamy cykl katechez
opartych na tych Słowach. Stały się one filarami, na których
oprzemy najbliższe sześć spotkań.
Jest dla nas szczególnie ważne, by nie być tylko tymi, którzy słuchają
tego, co mówi Pan, ale brać to do serca i wypełniać.

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” Mt 7,24-25

 

Słowa z adoracji, z których powstał ten temat:

Mt 19,23-30
Jezus powiedział do uczniów: „Zapewniam was: Człowiek bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebieskiego. Powtarzam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się zdumieli i pytali: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus przyjrzał się im uważnie i odpowiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”.
Nagroda za wyrzeczenie
Wówczas Piotr powiedział: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy?”. Jezus im odpowiedział: „Zapewniam was: Ponieważ poszliście za Mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie rządzili dwunastoma plemionami Izraela. I każdy, kto ze względu na Mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Flp 4,13
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Ps 62,9
Jemu zawsze ufaj, narodzie, otwórzcie przed Nim swe serca: Bóg jest naszym schronieniem!

Oraz:

  • Idź i nie lękaj się, bo jestem z tobą.
  • Zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż swój na ramiona; stracić swoje życie dla Chrystusa i bliźniego. Zrezygnować ze swoich racji, planów, ambicji, czasu, swojej mądrości; być pod krzyżem z Chrystusem – oddać siebie całego.
  • przekonanie na podstawie Ez 47- Obecność Boża w naszym życiu -o ile prawdziwie w niej trwamy w dniu codziennym – wydaje się, że jest jakby ledwie uchwytna, niewiele jej, jak cienki, nikły strumyczek (jak u Ezechiela w świątyni), ale stopniowo ogarnia całe nasze życie rozlewa się we wszystkie dziedziny, przemienia wszystko, jest po kolana, potem jak potok i rzeka, ożywia nas, to co wokół i świat

Zapraszamy w czwartek, 9 maja,
godzina 19.00
kościół śś Piotra i Pawła

 

A dla tych co nie mogą – jak co tydzień transmisja na żywo.

Poprzedni artykułCoś więcej niż urlop – lato 2019
Następny artykułMisje Hallelu Jah w Anglii – relacja