Z wielką radością oznajmiamy, że 25 maja 2019 roku święcenia kapłańskie przyjął nasz przyjaciel Wojciech Sulima. Razem z 9 innymi diakonami zdecydował się, w ten szczególny sposób służyć Panu Bogu.

Potrzebujemy świętych kapłanów, którzy na wzór Chrystusa, będą służyć, miłować i głosić Jego Słowo. Dlatego chcemy wspólnie dziękować za dar kapłaństwa Wojtka. Zapraszamy więc całą wspólnotę na Mszę prymicyjną, która ks. Wojciech odprawi 4 czerwca podczas spotkania naszej młodzieży o 17.30 pod „4”. Przyjdźmy licznie, aby modlić się za Wojtka, jego decyzję i wszelkie dary łaski dla niego!

,,Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie”
św. Jan Maria Vianney

 

Poprzedni artykułWIECZERNIK – przygotowanie do Zesłania Ducha Świętego
Następny artykułNauczanie – Jedność w różnorodności – Tomek Piechnik