1 List do Tesaloniczan. Rozdział 5

0
248

1 Tes 5,16-22
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, bo taka jest względem Was wola Boga w Chrystusie Jezusie. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko sprawdzajcie, co dobre, przyjmujcie, od każdej postaci zepsucia trzymajcie się z dala.

Panie,
Jak się uchronić od zepsucia?
Jak trzymać się z dala, będąc często „w środku”? Jak „nie wdepnąć”, bo nie zauważyłam? Jak nie wybrać przez pomyłkę? Jak nie obrazić słowem? Jak nie złamać czynem? Jak nie zlekceważyć? Jak nie przyjąć pysznie? JAK?

Nieustannie się módlcie:
Ps 119, 105 Twoje Słowo jest pochodnią dla stóp moich i lampą na mojej ścieżce.

Za wszystko dziękujcie:
Ps 136,1.26 Alleluja, Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Dziękujcie Bogu, niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

Ducha nie gaście:
Ez 36,27.29 Mojego Ducha osadzę w Was i sprawię, że będziecie postępować według tego, co ja uznałem za sprawiedliwe, oraz zachowywać i spełniać to, co ja wybrałem. Uwolnię was od wszystkiego, co w was nieczyste.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY 😊

Poprzedni artykuł1 List do Tesaloniczan. Rozdział 4
Następny artykuł2 List do Tesaloniczan. Rozdział 1