1 List do Tymoteusza. Rozdział 1

0
256

1 Tm 1 (51,64%)

Pierwszy list do swojego ziomka Tymoteusza, św. Paweł rozpoczyna pozdrowieniem w imieniu Jezusa. Pierwszą rzeczą o jakiej pisze, jest przypomnienie o zaleceniu, aby Tymoteusz napomniał niektórych, żeby nie głosili obcych nauk, mitów i genealogii (1,3-4). Paweł podkreśla, że celem głoszenia jest zawsze miłość. Kropka. A całe Prawo (mojżeszowe) ma na celu przeciwdziałanie różnym odchyłom, które miłością nie są i tak należy Prawo używać i rozumieć. Dalej św. Paweł dziękuje Jezusowi, że go właśnie z takiej złej drogi zawrócił i okazał miłosierdzie, przez co może on teraz być przykładem nawrócenia dla innych. W ostatnich zdaniach pierwszego rozdziału, Paweł przestrzega Tymoteusza, aby bardzo starał się zachować wiarę i sumienie bo inaczej będzie słabo, a wręcz katastrofalnie. Spotkało to już jakiś dwóch łobuzów – Hymenajosa i Aleksandra. W mocnych słowach Paweł spisuje ich na straty, mając jednak nadzieję, że przykre konsekwencje ich czynów skłonią ich jednak do nawrócenia.

Co prawda Paweł w tym rozdziale na pewno miał głównie naukę o Ewangelii, jednak to co powiedział dalej możemy rozszerzyć do wszelkich dociekań, zarówno błahych jak i na poziomie naukowym. To co staramy się zbadać, odkryć, przeanalizować, rozważyć i osądzić – powinno służyć tylko jednemu nadrzędnemu celowi: miłości. Moim zdaniem to idealny wyznacznik tego czym powinniśmy się zajmować, nawet w pracy. Przy czym nie zawsze jest łatwo określić czy wypełnianie tabelki w Excelu, albo układanie rzeczy na półkach w sklepie, czy wypełnianie formularzy lub liczenie bilansu jest wyrazem miłości. Ale może dokładność, sumienność, wrażliwość i uczciwość w tych czynnościach już jest? Druga rzecz która zwróciła moją uwagę to podkreślenie wagi wiary i sumienia. Paweł wskazuje, że wyzbycie się sumienia prowadzi do katastrofy w wierze. Można to rozumieć tak, że zagłuszanie własnego sumienia to prosty przepis na utratę wiary. Podsumowując – zapamiętać, że celem naszych działań i dociekań jest miłość, a w ocenie tego co temu celowi służy pomoże sumienie. Także proszę nie zagłuszać, bo będzie katastrofa.

Czytajcie Pismo Święte!

#slowobliskociebie #sbc #wspolnotahallelujah #hallelujah #jezus #bog #komentarz #komentarzbiblijny #biblia #pismoswiete

Poprzedni artykułHomilia 16.01.2022 – II niedziela zwykła – o. Roman Celary OFM
Następny artykułWAŻNE!!! Wsparcie WEEKENDU Alpha – 22 stycznia