1 List do Tymoteusza. Rozdział 2

0
473

1 Tm 2 (51,71%)

W drugim rozdziale listu do Tymoteusza św. Paweł zachęca aby szczególnie modlić się za osoby wysoko postawione – zapewne chodzi o rządzących – aby cała reszta mogła żyć spokojnie i pobożnie. A dobrze zorganizowane środowisko jest miejscem gdzie ludzie mogą dążyć do prawdy i do zbawienia, oczywiście za pośrednictwem Jezusa jak to pisze św. Paweł. W drugiej części rozdziału daje konkretne wskazówki co do postawy na wspólnej modlitwie m.in. aby mężczyźni wznosili ręce do Boga, a kobiety aby były schludnie ubrane. Podkreśla też tak jak i w poprzednich pismach poddanie jakie kobieta powinna mieć wobec męża.

Końcowe wskazówki są, jak rozumiem, mocno zakorzenione w kulturze Izraela czasów sprzed 2000 lat, chociaż pewnie niosą pewną wartość i dzisiaj. Natomiast moją uwagę zwróciło przypomnienie św. Pawła, jak ważne jest, aby modlić się za rządzących. To właśnie od nich zależy w jakim środowisku będziemy żyli – bardziej lub mniej sprzyjających dla osób wierzących – a to z kolei będzie nam pomagało lub wręcz przeciwnie w dążeniu do prawdy. I chociaż w każdych warunkach chcę się starać być bliżej Boga i dojść do coraz lepszego pojmowania rzeczywistości (czyli prawdy) to przecież lepiej będzie jeśli zadbam o dobre warunku do tego. Modlitwa za rząd, niezależnie od poglądów, to dobry początek.

Czytajcie Pismo Święte!

#slowobliskociebie #sbc #wspolnotahallelujah #hallelujah #jezus #bog #komentarz #komentarzbiblijny #biblia #pismoswiete

Poprzedni artykułWAŻNE!!! Wsparcie WEEKENDU Alpha – 22 stycznia
Następny artykuł1 List do Tymoteusza. Rozdział 3