1 List do Tymoteusza. Rozdział 3

0
220

1 Tm 3 (51,79%)

W tym rozdziale św. Paweł opisuje wzór biskupów (3,2-7) i diakonów (3,8-13) w Kościele, chociaż komentarz w mojej Biblii rozszerza to pojęcie do wszystkich, którzy jakiś sposób zajmują się organizacją życia Kościoła, więc pewnie i duchowni i świeccy. Nie wymieniając poszczególnych cech można jednak zauważyć, że chodzi o człowieka bardzo porządnego i dobrego – niemal utopijnie. Na koniec zaś rozdziału Tymoteusz dostaje wskazówki, że to jest właśnie sposób organizacji Kościoła i że jest kluczowe do pełnienia przez Kościół swojej roli czyli do bycia domem Bożym (miejscem spotkania z Nim) oraz filarem i ostoją prawdy (3,15).

Mógłbym tutaj skomentować czy dzisiaj w Kościele mamy właśnie takich biskupów i takich diakonów jakich opisuje Paweł. Mógłbym wskazać pewnie wiele rzeczy, które odstają od przedstawionego ideału. Wiele z tych słów pewnie byłoby uzasadnionych, ale zmianę Kościoła na lepsze muszę zacząć od siebie bo to przecież Ty i ja jesteśmy Kościołem. Pytanie które sobie zadaję jest takie – jak mogę pomóc właśnie tym którzy są w hierarchii Kościoła być bliżej pawłowego ideału? Modlitwa w tej intencji jest oczywista, ale może mogę być jakimś wsparciem lub przypomnieniem dla nich do czego powołał ich Bóg? Ja bym to ujął tak: mniej narzekania, więcej modlitwy i konstruktywnej krytyki.

Czytajcie Pismo Święte!

#slowobliskociebie #sbc #wspolnotahallelujah #hallelujah #jezus #bog #komentarz #komentarzbiblijny #biblia #pismoswiete

Poprzedni artykuł1 List do Tymoteusza. Rozdział 2
Następny artykuł1 List do Tymoteusza. Rozdział 4