1 List św. Piotra – rozdział 1

0
147

List św. Piotra – opoki Kościoła.
List do nas.
Znów list gęsty od treści, przemieniający.
List, przy którym potrzebujemy się zatrzymać, przeżuć go i przetrawić w Bożej obecności, by stał się krzepiącą słodyczą w naszym wnętrzu.

📖 1P1,21 Dzięki Niemu wierzycie w Boga, który Go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą. Dlatego zawsze kierujcie waszą wiarę i nadzieję ku Bogu!

Jestem zadziwiona, w jaki sposób Piotr ( przy pomocy Sylwana) prowadzi narrację tego listu – nasycona historią zbawienia głęboka teologia znajduje swój finał w dwóch praktycznych konsekwencjach: wytrwałości i pogody ducha w cierpieniach oraz miłości braterskiej.

W tym rozdziale, dla Piotra, te dwa obszary zdają się być kluczowym owocem przyjęcia ofiary Chrystusa.

– w przeciwnościach i prześladowaniu wytrwałość, cierpliwość, pogoda ducha, radość, spokój;
– w relacjach życzliwość, gotowość do przebaczenia i niesienia pomocy, pokora, łagodność.

No i jak mi z tym? A jak Tobie?

Przeczytaj dzisiejszy rozdział 🙃

Poprzedni artykułWprowadzenie do Pierwszego Listu św. Piotr – ks. Mariusz Rosik
Następny artykułDzień Wspólnoty 2022/23