2 List do Koryntian. Rozdział 1

0
234

(19-22)  Syn Boży, Jezus Chrystus, nie był i „tak”, i „nie”, lecz w Nim tylko „tak” było; stąd i od nas przez Niego „amen,tak” Bogu na chwałę. A tym, który nas umacnia i namaszcza dla Chrystusa, jest Bóg.

Mt 4, 18-22 (Jezus) zobaczył… powiedział im: Chodźcie ze mną, a uczynię was rybakami łowiącymi ludzi. Od razu zostawiwszy…poszli za Nim…

W Tobie Boży Synu wszystko było na „tak”, w Tobie wszystkie obietnice Boga Ojca, stały się „tak”, byłeś posłuszny aż do śmierci na krzyżu…zrobiłeś to dla mnie, abym miała życie w obfitości, życie w Tobie! Dziękuję!

Jezu, widzisz dziś mnie i mówisz: chodź za mną, nie bój się, powiedz „tak”.

Uzdolnij mnie Panie, umacniaj,abym była gotowa „od razu”, natychmiast zostawić wszystko, puścić to co mnie trzyma, komfort, strach, opuścić bezpieczną przystań

…i pójść za Tobą.

2Kor 1,9 W sobie samych mamy wyrok śmierci, abyśmy nie polegali na sobie, lecz na Bogu, który wskrzesza umarłych.

 

Poprzedni artykułHomilia 28.11.2021 – I niedziela Adwentu – o. Roman Celary
Następny artykułPost i Noc Modlitwy w Hallelu Jah – grudzień 2021