2 List do Koryntian. Rozdział 13

0
191

(5) Siebie badajcie, czy trwacie w wierze w sobie szukajcie dowodu. Czy poznajecie po sobie, że Jezus Chrystus jest w was?

(11) radujcie się, doskonalcie, zachęcajcie się wzajemnie, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju

(13) łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i Wspólnota z Duchem świętym

Zbadaj moje serce Panie…czy potrafię rozpoznać, że Jesteś we mnie, a ja w Tobie? Czy inni patrząc na moje życie dostrzegają widzialny dowód Twego istnienia?
Czy łaska Pana Jezusa, miłość Boga i Wspólnota z Duchem świętym objawiają się we mnie poprzez: radość, doskonalenie, jednomyślność i życie w pokoju?

Flp 4,4-5 Bez przerwy radujcie się w Panu wasza dobroć  niech daje się poznać wszystkim ludziom

(3) Chrystus względem was nie jest słaby, lecz jest w was mocny

So 3,16-17 Nabierz otuchy… Pan twój Bóg jest pośród ciebie. On mocarz, wybawi cię. Przywiedzie do ciebie radość, odnowi cię swoją miłością. Rozweseli się przy tobie szczęściem

Łk 3,16 On was ochrzci w Duchu świętym i ogniu

Flp 4,7 Pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie

Ty dajesz Ducha!
Ty Mocarz przychodzisz z radością, odnawiasz moją miłość, cieszysz się ze spotkania ze mną!

Chrystusie, Mocny! Ogarnij każdą moją myśl, wypełnij je Swoim pokojem, strzeż mojego serca, sprawiaj aby moje drogi stawały się Twoimi drogami.

Przybądź Duchu Święty w swoim ogniu!

Poprzedni artykuł2 List do Koryntian. Rozdział 12
Następny artykułHomilia 12.11.2021 – III niedziela Adwentu – Padre ks. Włodzimierz Wołyniec