2 List do Koryntian. Rozdział 3

0
234

(3) jesteście listem Chrystusa; listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żyjącego; nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach serc z żywego ciała.

Mt 7,21 Jezus powiedział do swoich uczniów: ” Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca.

Piszesz Boże, najpiękniejszą historię mojego życia…Jestem listem Chrystusa, listem pisanym Duchem. Nie chcesz mnie pisać swoim Prawem, w lęku i rozliczaniu…. Pragnieniem Twojego serca jest kształtowanie mojego serca, tkaniu go z Miłości, krok za krokiem, Słowo za Słowem, zaufanie za zaufaniem w spełnianiu Twojej woli.

Sprawiaj Duchu, by moje kamienne serce, przemieniało się w serce z żywego ciała, by moje usta nie wypowiadały tylko słów, ale byś całkowicie stał się Panem moich planów, woli, życia!

Duchu żyjącego Boga dziś na na zstąp!

Poprzedni artykuł2 List do Koryntian. Rozdział 2
Następny artykułNauczanie – FIAT – Wytrwałość – Tomek Piechnik