2 List do Koryntian. Rozdział 5

0
195

(15) Chrystus, za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

(14) miłość Chrystusa ponagla nas.

Mt 9,35-36 .10,5.8
Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie, ucząc w ich synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i uzdrawiając z każdej choroby i z każdej niemocy…
Tych dwunastu wysłał Jezus…. Za darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Panie, umarłeś za mnie, abym już nie żyła dla siebie…abym umarła dla mojego egoizmu, przywiązań, samolubstwa,wygody…aby już nie było we mnie Ja ale Ty.  Dziękuję!

Twoja miłość Chryste ponagla mnie, aby już nie było Ja ale My. Ty mnie wysyłasz, abym dawała za darmo, to co otrzymałam, abym „była dla innych”…to jest Twoja droga, obchodziłeś wszystkie miasta i wsie głosząc, zauważając, będąc, dotykając…

Twoja miłość ponagla mnie, by Cię naśladować, by iść, by umierać, aby inni mieli życie!

 

Poprzedni artykuł2 List do Koryntian. Rozdział 4
Następny artykuł2 List do Koryntian. Rozdział 6