2 List do Tesaloniczan. Rozdział 1

0
238

2 Tes 1,11
Z myślą o tym modlimy się zawsze za was, by nasz Bóg uznał was godnymi wezwania i napełnił mocą wszelkie dobre pragnienie i czyn wiary, aby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa, w was, a wy – w Nim, dzięki łasce Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa.

Iz 55,8-9
Moje plany bowiem, nie są takie, jak plany wasze, ani jak wasze drogi, moje drogi – mówi Pan. Jak bowiem, sklepienie nieba odległe jest od ziemi, tak daleka jest moja droga od dróg waszych i wasze zamysły od moich myśli.

Ileż to dobrych pragnień mam w sercu i w czynie… Ileż to razy wiem, jak mam działać – co więcej co Bogu się spodoba! Ciekawe ileż to razy moje drogi są dalekie od dróg Pańskich…

Stać w planie Boga – usłyszeć Jego wolę, a potem ruszyć Jego drogą, a jeśli zbłądzę Panie Ty mnie napełnij swą mocą! Tego pragnę i tego teraz oczekuję 😊

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (Św. Ignacy Loyola)

Poprzedni artykuł1 List do Tesaloniczan. Rozdział 5
Następny artykuł2 List do Tesaloniczan. Rozdział 2