2 List do Tymoteusza. Rozdział 3

0
235

2 Tm 3 (52,29%)

Kolejny rozdział św. Paweł rozpoczyna od poinformowania Tymoteusza jak będą wyglądać ostatnie dni (chodzi o koniec świata, czy życie Tymoteusza?), a łatwo nie będzie. Ludzie będą samolubni, chciwi, przemądrzali, nadęci i wiele innych jeszcze nieprzyjemnych cech Paweł wymienia, a ja nie mogę się pozbyć wrażenia, że miejsca tak właśnie wygląda świat dookoła. Tacy ludzie, jak mówi św. Paweł, będą domagali się tłumaczeń i pouczeń, ale nic z tego nie będzie do nich dochodzić (3,7). Będą dyskutowali i kłócili się kto ma rację ale ostatecznie nic z tego nie będzie wynikało. To do czego Tymoteusz jest zachęcany to trwanie w otrzymanej nauce, sposobie życia w cierpliwości i miłości, a taki sposób życia w Chrystusie Jezusie jednoznacznie oznacza prześladowania (3,12). Wszystko jest jednak do przejścia jeśli będzie się wiernie trwało przy Jezusie, a to jak to osiągnąć uczy Pismo Święte (3,15-16).

Ze wszystkich tych negatywnych ludzkich cech i zachowań, dość mocne wydaje mi się to wymienione na końcu, czyli szukanie różnych pouczeń, ale niezdolność do ich przyjęcia i pojmowania. Zastanawiam się czy to może wynikać tylko z ograniczonych możliwości naszego umysłu, czy może także z trwania w grzechu, bo grzech może nam uniemożliwiać właściwe pojmowanie rzeczywistości. Rozmowa parę dni temu uświadomiła mi na nowo jak spowiedź i wolność od grzechu zmienia sposób postrzegania świata. Zachowanie trzeźwości myślenia jest turbo istotne, więc korzystajmy z instrukcji obsługi jaką dostaliśmy, żeby tak było. A więc zachęcam jak zwykle…

… Czytajcie Pismo Święte!

#slowobliskociebie #sbc #wspolnotahallelujah #hallelujah #jezus #bog #komentarz #komentarzbiblijny #biblia #pismoswiete

Poprzedni artykuł#Uwielbienie – Ćwiczenie #1 – TRUDNOŚCI
Następny artykuł2 List do Tymoteusza. Rozdział 4