Apokalipsa św. Jana – rozdział 13

0
104

 

📖 Ap 13,8 Pokłonią się jej ci wszyscy mieszkańcy ziemi, których imię od początku świata nie zostało zapisane w księdze życia zabitego Baranka.

📖 Ga 5,19-21 Uczynki ciała są wiadome: cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, waśnie, rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam to, o czym mówiłem już wcześniej: Ci, co tak postępują, nie posiądą królestwa Bożego.

Pewne zachowania są w Królestwie Bożym nielegalne. I choć mogą podchodzić pod bramy naszych serc całkiem blisko – ważne je widzieć, przepraszać, przebaczać, zmieniać. Z całą gorliwością walki z bestią.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 12
Następny artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 14