Apokalipsa św. Jana – rozdział 15

0
101

📖Ap 15,2b-4 Ci, którzy zwyciężyli bestię, jej obraz i liczbę jej imienia, stali nad szklanym morzem, trzymając harfy Boga. Śpiewali oni pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka:
„Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła,
Panie, Boże Wszechmocny.
Twoje drogi są sprawiedliwe i niezawodne,
Królu narodów!
Któż się nie zlęknie, Panie,
i nie będzie chwalił Twojego imienia?
Tylko Ty Jeden jesteś święty!
Przyjdą wszystkie narody
i oddadzą Ci pokłon,
ponieważ ujawniły się Twoje wyroki”.

📖 Wj 15,1-2 Wówczas Mojżesz zaśpiewał wraz z Izraelitami tę pieśń dla PANA:
„Zaśpiewam PANU,
wielka jest Jego chwała.
On konia i jeźdźca
pogrążył w odmętach.
PAN moją mocą i pieśnią,
On stał się moim wybawcą.
To mój Bóg! Będę Go uwielbiał,
Bóg mego ojca! Będę Go wywyższał.

Każda mniejsza lub większa zwycięska walka wymaga świętowania – zatrzymania i oddania czci Temu, który jest autorem zwycięstwa.

Dziękowanie, docenienie, pielęgnowanie wdzięczności. Względem Boga i człowieka Wreszcie uwielbienie – wypowiedziany zachwyt, uniżenie, cześć, wdzięczność, chwała.

Można i trzeba uczyć się uwielbienia 🙃

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 14
Następny artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 16