Apokalipsa św. Jana – rozdział 7

0
74

📖 Ap 7,14b-15 „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku.
Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka.
Dlatego są przed tronem Boga
i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni.
Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie.

Wyprali.
Wybielili.
Służą Mu w świątyni.

Moja i Twoja aktywność mają znaczenie.
Moja i Twoja współpraca z Łaską tworzy przestrzeń wspólnego z Ukochanym przebywania.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 6
Następny artykułApokalipsa św. Jana – rozdział 8