Księga Mądrości – rozdział 7

0
126

📖 Mdr 7,22-26 Jest w niej duch rozumny, święty, niepowtarzalny, wieloraki, subtelny,
zwinny, przenikliwy, nieskażony,
jasny, niepodległy cierpieniu, kochający dobro, bystry, w pełni wolny, dobroczynny, przyjazny człowiekowi,
trwały, niezachwiany, spokojny,
wszechpotężny, czuwający nad wszystkim,
przenikający wszystkie inne duchy,
choćby najrozumniejsze, czyste i subtelne. Nic nie dorówna sprawności, z jaką porusza się mądrość, jest tak czysta, że wszędzie wniknie i z każdego miejsca się wydostanie.
Ona jest tchnieniem potęgi samego Boga,
przejrzystym strumieniem chwały Wszechmocnego, dlatego nic, co skażone, nie wedrze się do niej. Jest odbiciem blasku wiecznego światła, lśniącym lustrem Bożej mocy, ikoną ukazującą Jego dobroć.

Takiej Mądrości jesteśmy świątynią.
Taka w nas mieszka.
To, co w Tobie mocne – jest mocne w Jego łaski.
To, co słabe – może być umocnione Jego mocą.

W jakich obszarach i jak chcesz czerpać z tej Mądrości?

Błogosławionego dnia!

Poprzedni artykułKsięga Mądrości – rozdział 6
Następny artykułKsięga Mądrości – rozdział 8