Księga proroka Ezechiela – rozdział 1

0
72

W Księdze Ezechiela będziemy czytać o tym, jak Bóg objawia perspektywę myślenia o Jego chwale.
Może będzie to okazja do przyjrzenia się, jak chwała Boża rozlewa się Królestwem Bożym pośród Babilonu zgiełku życia.

Czytajmy codziennie.

📖 Ez 1,3 PAN przemówił do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar. Tam ręka PANA spoczęła na nim.

📖 J 4,21.23 Jezus jej odrzekł: „Wierz mi, kobieto. Oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. 23Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec.

📖 Rz 8,38-39 Jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, 39ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

W miejscu wygnania, ziemi nieczystej i pogańskiej, w sytuacji tragedii i nieszczęścia – znalazła Ezechiela chwała Pana. W punkcie kulminacyjnym grzeszności ludu Jerozolimy – spłynęła prawda o konsekwencjach grzechu i obietnicy nowości życia.

Nie ma granic dla działania i objawiania się Bożej chwały.

Żadne okoliczności nie są przeszkodą, by mogła objawić się miłość i, by Miłość znajdowała odpowiedź w Twoim sercu.

Tu i teraz jest moment Ducha i prawdy.

Przeczytaj dziś 🙃

Poprzedni artykułWprowadzenie do Księgi Proroka Ezechiela – ks. Mariusz Rosik
Następny artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 2