Księga proroka Ezechiela – rozdział 46

0
57

📖 Ez 46,3 W szabaty i święta nowiu lud kraju będzie się kłaniał twarzą do ziemi przed PANEM u wejścia do tej bramy.

📖 Ez 46,15 Baranka, ofiarę pokarmową i oliwę złożą każdego ranka jako codzienne całopalenie.

I szabatów, i świąt nowiu potrzebujemy – dni, które uczą nas regularnego zatrzymania przy Panu i sobie nawzajem dni szczególnego oddawania czci i chwały, okazywania uniżenia i poddania.

I codziennego poświęcenia swojego czasu, energii, zaangażowania, by wyrazić życiem i ciałem, co jest dla nas najcenniejsze – WIĘŹ.

I to, i to jest ważne.

❤️

Poprzedni artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 45
Następny artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 47