Księga proroka Ezechiela – rozdział 8

0
54

📖 Ez 8,6 Wtedy Bóg mi powiedział: „Synu człowieczy, czy widzisz co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, których lud izraelski tutaj się dopuszcza, żeby Mnie oddalić od mojej świątyni. Ale zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości”.

Ezechiel zaproszony do obejrzenia wnętrza zepsutej grzechem świątyni PANA.

Świątynia Pana to obraz serca i wnętrza Twojego, mojego, naszych małżeństw, rodzin, wspólnoty, Kościoła.

Rozejrzyj się.
Czas przyjrzeć się, gdzie jeszcze grzech. Najpierw ten własny, osobisty.

Rachunek sumienia.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 7
Następny artykułKsięga proroka Ezechiela – rozdział 9