Księga proroka Izajasza – rozdział 19

0
102

📖Iz 19,25 PAN Zastępów pobłogosławi im, mówiąc:
„Błogosławiony mój lud Egiptu
i Asyria, dzieło rąk moich,
oraz Izrael, moje dziedzictwo!”.

📖 Dz 13,46-49 Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli stanowczo: „Słowo Boże powinno być głoszone najpierw wam. Ale skoro je odrzucacie, sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Dlatego zwracamy się do pogan. Tak bowiem polecił nam Pan:
Ustanowiłem cię światłością narodów,
aby przez ciebie zbawienie dotarło aż po krańce ziemi”.
Kiedy poganie to usłyszeli, ucieszyli się i dziękowali Panu za Jego słowo. Uwierzyli zaś wszyscy, których Bóg powołał do życia wiecznego.
Odtąd słowo Pańskie rozszerzało się po całej tej krainie.

Dzieje się to przez miłość, która ma wpływ i przez świadectwo Twojego i mojego życia.

Niech rozlewa się ze świątyni naszych serc i domów na narody.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 18
Następny artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 20