Księga proroka Izajasza – rozdział 22

0
120

📖Iz 22,11-12 Między dwoma murami zrobiliście zbiornik
na wodę Starej Sadzawki,
ale nie spoglądaliście ku jej Twórcy
i nie widzieliście Tego, który kształtował ją przez wieki.
12W tym dniu Pan, BÓG Zastępów wzywał
do płaczu i do żałoby,
do ogolenia głowy i przepasania się worem.

Czas inny, wyjątkowy, święty.
Dni, w które możemy przyjrzeć się, gdzie są nasze „zbiorniki na wodę Starej Sadzawki”.
Dni, w które możemy spoglądać ku Twórcy.
Bo i jedno, i drugie jest ważne: przyjrzeć się słabości, momentom upadku, niedowiarstwa, nieufności, niewierności; i znaleźć hojną przestrzeń za zatrzymanie przy Nim, oddanie czci, wypowiadanie wdzięczności i chwały.
Szczególny czas przed nami…

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 21
Następny artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 23