Księga proroka Izajasza – rozdział 23

0
68

 

 

📖Iz 23,17-18 Bo po upływie siedemdziesięciu lat PAN dokona sądu nad Tyrem i będzie on mógł powrócić do swoich sposobów bogacenia się, i znów będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata.18Lecz jego dochody i zyski będą poświęcone PANU. Nie będzie się ich gromadzić ani przechowywać, lecz jego zysk przeznaczony zostanie dla tych, którzy przebywają przed obliczem PANA, aby mieli pod dostatkiem jedzenia i należyte odzienie.

Konsekwencją tajemnicy Emanuela, czyli Boga między nami jest, między innymi, niezwykła możliwość przeżuwania świętego
życia pośród Babilonu chaosu, hałasu, zamętu.

Bóg pragnie dla nas właściwego porządku I pokoju.
To jest możliwe, wierzę.
I pragnę…

Przeczytaj dziś 🙃

Poprzedni artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 22
Następny artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 24