Księga proroka Izajasza – rozdział 66

0
103

📖Iz 66,18-20 „Ale Ja znam ich czyny i myśli!
Przybędę, aby zgromadzić wszystkie narody i języki,
a one przyjdą i ujrzą moją chwałę!
Dam im znak
i poślę ocalałych spośród nich do narodów:
do Tarszisz, Put, Lud, Meszek,
do Rosz, Tubal i Jawan,
do wysp dalekich, gdzie jeszcze nie słyszano o Mnie.
i nie widziano mojej chwały.
Oni będą głosili moją chwałę wśród narodów
i przyprowadzą wszystkich waszych braci
spośród wszystkich narodów
jako dar ofiarny dla PANA,
na koniach i wozach, w lektykach,
na mułach i wielbłądach
na moją świętą górę, do Jeruzalem
– mówi PAN –
tak jak Izraelici przynoszą do świątyni PANA
dar ofiarny w czystych naczyniach!

O jak kocham ten szorstki krzyż,
Na nim Pan moc piekielną zmógł.
Wszystko składam u Jego stóp,
By się we mnie uwielbił Bóg. (Georg Bennard)

Ogrom obietnic i napomnień Księgi Izajasza wypełnia się w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa, w Jego wniebowstąpieniu i zesłaniu Świętego Ducha, wypełnia się w przydzielonej nam posłudze jednania:

📖 Mt 28,19-20 Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!20Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”.

Uff.
Za nami tak obfita księga Izajasza.
Księga napomnienia, pocieszenia i obietnic.
Księga o nas.

Wdzięczność.

Przeczytaj dziś.
Idzie nowe 🙃

Poprzedni artykułKsięga proroka Izajasza – rozdział 65
Następny artykułWprowadzenie do Księgo proroka Jeremiasza – ks. Mariusz Rosik