Księga proroka Jeremiasza – rozdział 32

0
85

📖 Jr 32,38-39 Będą dla Mnie ludem, a Ja będę dla nich Bogiem. Zjednoczę ich w myśleniu i działaniu, aby zawsze odnosili się do Mnie z bojaźnią, dla dobra swego oraz ich synów.

📖 J17, 21-23 aby wszyscy byli jedno. Podobnie jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, tak i oni niech będą w Nas, aby świat uwierzył, że to Ty Mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie – niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś.

Miłość.
Pewność.
Szczerość.
Zrozumienie.
Współczucie.
Uniżenie.

Jedność.

On tego tak bardzo pragnie.
My tego tak potrzebujemy.
A takie to trudne…

Błogosławieństwa dla Ciebie!

Poprzedni artykułKsięga proroka Jeremiasza – rozdział 31
Następny artykułKsięga proroka Jeremiasza – rozdział 33