Księga Przysłów – rozdział 25

0
114

Prz 25,11 Złote jabłka zdobiące srebrne naczynia – to słowa wypowiedziane w stosownym czasie.

Słuchanie z uwagą.
Współczucie.
Spokój serca i umysłu.
Czujność.
Modlitwa.
Prowadzenie Ducha Świętego.

Uczyć się tego, by służyć skutecznie.
Tam, gdzie jestem…

Prz 25,21-22 Kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony – daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle i PAN ci za to zapłaci.

📖 Mt 5,43-48 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

I św. Paweł cytujący ten fragment przysłowia w Liście do Rzymian 📖 Rz 12, 19-20 Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja odpłacę, mówi Pan.Raczej kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle.

Bo prawdziwa i mądra miłość jest narzędziem zmiany.

📖 Prz 25,28 Jak zburzone miasto bez murów, tak człowiek, który nie panuje nad swoim duchem.

Asceza. Post. Jałmużna. Rachunek sumienia.
Cisza.
Dyscyplina serca.

Nadzieja pokoju i przemiany mojego serca.

Przeczytaj dziś.
Wytrwałości w zatrzymaniu nad Słowem!

Poprzedni artykułKsięga Przysłów – rozdział 24
Następny artykułKsięga Przysłów – rozdział 26