Księga Przysłów – rozdział 28

0
101

 

📖 Prz 28,13-14 Nie powodzi się temu, kto swe grzechy ukrywa;
ten, kto je wyznaje i porzuca, korzysta z miłosierdzia. Błogosławiony człowiek, który zawsze trwa w bojaźni,
ten zaś, który trwa w uporze, popadnie w nieszczęście.

Słowa psalmu 32 są cudownym uzupełnieniem…

📖 Ps 32,3-9 Dopóki milczałem, wysychały moje kości wśród nieustannych moich jęków. Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, stałem się słaby jak w czasie letnich upałów. Wyznałem swój grzech i nie kryłem swej winy. Powiedziałem: Wyznaję moją nieprawość PANU. A Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Niech więc każdy wierny modli się do Ciebie w ucisku. Nawet w czasie powodzi woda go nie dosięgnie. Ty jesteś moim schronieniem, kiedy doznaję ucisku. Ty mnie napełniasz radością ocalenia. „Uczynię cię rozważnym i wskażę ci drogę, którą pójdziesz, będę twoim doradcą i nie spuszczę cię z oczu.
Nie bądź jak koń czy muł pozbawiony rozeznania: jeśli nie ujarzmisz ich uzdą i wędzidłem, nie podejdą do ciebie!”.

Niech się dzieje w nas czystość, pokora, uczniostwo…

Przeczytaj dziś 🙃

Poprzedni artykułKsięga Przysłów – rozdział 27
Następny artykułKsięga Przysłów – rozdział 29