Księga Psalmów. Psalm 113

0
178

Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,
(Wj 15,2)

Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,
co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
(Wj 20,3)

Druga mowa Boga: Bóg panuje nad siłami zła
I z wichru odpowiedział Pan Hiobowi:
«Przepasz no biodra jak mocarz!
Będę cię pytał – pouczysz Mnie.
naprawdę chcesz złamać me prawa?
Wykażesz Mi zło? Jesteś czysty?
czy ramię masz mocne jak Bóg?
Czy głos twój rozbrzmiewa jak Jego?
(Hi 40,6,-9)

Tak mówi Pan:
«Niebiosa są moim tronem,
a ziemia podnóżkiem nóg moich.»
(Iz 66,1)

Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,
Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów

Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.
(Jr 29,11)

Pan Zastępów przygotuje
dla wszystkich ludów na tej górze(*)
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
Zedrze On na tej górze zasłonę,
zapuszczoną na twarz wszystkich ludów,
i całun, który okrywał wszystkie narody;
raz na zawsze zniszczy śmierć.
Wtedy Pan Bóg otrze
łzy z każdego oblicza,
odejmie hańbę od swego ludu
na całej ziemi,
bo Pan przyrzekł
(Iz 25,6-8)

(*) uczta mesjańska po sądzie ostatecznym

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 110
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 116