Księga Psalmów. Psalm 138

0
178

➡️1 Będę Cię sławił, Panie, Z CAŁEGO MEGO SERCA.

Wiele w tym sercu się mieści ( czasami już się nawet nie mieści 😉), wiele to serce nosi.
A jednak to Słowo wzywa mnie i Ciebie do uwielbienia Pana tym wszystkim, co nosisz, z tego miejsca, gdzie jesteś. BO ON JEST I JEST GODZIEN!

➡️2 (…) wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę.

Znajdujesz czas i przestrzeń na zachwyt, uniżenie, trwanie we wdzięczności względem TEGO imienia i TYCH obietnic? Znajdź, znajduj – każdego dnia 🥰

➡️3 Kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mojej duszy.

Każdy z nas potrzebuje kształtowania w sobie nawyku wdzięczności, aby zauważać odpowiedzi, umocnienia, interwencje. Inaczej – umkną, a pozostanie przytłoczenie i narzekanie.

➡️4 Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa z ust Twoich;

I tylko usłysz te słowa… zadbaj o ciszę, czas i miejsce. Zadbaj o swoje 100%, a On uczyni resztę…

➡️6 Tak, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka.

📖1 P 5,5 Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

➡️7 Gdy chodzę wśród utrapienia,

Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.

Tylko On może zmienić moją perspektywę i tylko On to rzeczywiście robi.

➡️8 Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

Amen! Amen! Amen!

Przeczytaj dzisiejszy psalm. Módl się nim…

Błogosławionego dnia!

Poprzedni artykułZapis konferencji rekolekcji letnich – Zaniemyśl 2022
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 143