Księga Psalmów. Psalm 143

0
179

(8b, 10a)
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.
(Iz 55,9)

Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.
(Pwt 30,11-14)

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu.
(Jr 31,33)

Niech się spełnia Twoja wola,
jak w niebie, tak i na ziemi.
(Mt 6,10)

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 138
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 146