Księga Psalmów. Psalm 147

0
152

„Wysławiajcie Pana, bo dobra to rzecz granie na strunach; oby to wysławianie było miłe naszemu Bogu.”

„On uzdrawia poranionych na duszy, On opatruje ich rany. On potrafi policzyć mnogość gwiazd, On każdej z nich nadaje imię. Nasz Pan jest wielki, wielka jest Jego potęga, nie ma rachunku dla Jego wiedzy.”

„On otula niebo chmurami, On przygotowuje deszcz dla ziemi, On na górskich połoninach daje wzrost trawom, a także ziołom by służyły ludziom.”

Panie jesteś wszechmogący, Twoja potęga i wiedza jest niepoliczalna i nie do ogarnięcia przez nas.  Tak pięknie stworzyłeś cały świat, wszystko zaprojektowałeś z wielką dokładnością i różnorodnością i troszczysz się o wszystko. Znasz liczbę gwiazd, nadajesz im imiona, przygotowujesz deszcz dla spragnionej ziemi, dajesz roślinom wzrost i pokarm zwierzętom. Jakby tego było mało, to nie upodobałeś sobie żadnego innego dzieła stworzenia, tak bardzo jak nas, malutkich ludzi. Wszystko inne ma nam służyć i przybliżać nas do Ciebie. A Twoje Słowo nas osłania i zapewnia pokój.

„Pan ma upodobanie w tych, którzy żyją w Jego bojaźni, i w tych, którzy swe nadzieje opierają na Jego łaskawości.”

A więc:

„Zacznijcie pieśń uwielbienia ku czci Pana, grajcie na kitarze naszemu Bogu!”

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 146
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 149