Księga Psalmów. Psalm 23

0
1186

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć (1-2)
– błogi stan przebywania z Bogiem, przedsmak raju, Eucharystia…

orzeźwia moją duszę (3)
– „przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2)
– Duchu Święty, przyjdź i odnawiaj mnie, dzisiaj, jutro, nieustannie!

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach (3)
– „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków” (Ps 119,105)
„Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie” (Iz 50,4)

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną. (4)
– „Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, czuwa nade mną Bóg”

Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity (5)
– Będę ucztował z Panem
– „wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20)

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy (6)
– zamieszkam w domu Pańskim – i będę z Nim tak blisko, jak to możliwe
– dobroć – aby nic nie stanęło między mną a Nim, aby móc wieczerzać z Panem we wspólnocie z innymi
– i łaska – przymnóż mi wiary!

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 21
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 24