Księga Psalmów. Psalm 29

0
197

3-4 Głos Pana ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu …Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa …

Spraw Panie, aby Twój głos rozbrzmiewał w naszym życiu. Mów Panie do naszych serc, rozpalaj pragnienie słuchania Twojego głosu, przepełniaj nim nasze serca, otwieraj nasze uszy, spraw aby Twoje słowo padało na żyzny grunt w naszych sercach.

7-8 Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią …

Jezu Chryste wypalaj twoim świętym ogniem wszystkie nieprawości zgromadzone w naszych sercach, potrząsaj naszymi słabościami i wyprowadź nas z pustymi przez którą wędrujemy, ukaż nam ziemię obiecaną.

10 Pan zasiadł na tronie nad potopem i zasiada Pan jako Król na wieki.

Jezu króluj w naszym życiu, króluj na wieku. Obmywaj nas Panie twoją wodą życia w obfitości, nie malutkimi strumieniami, lecz zalewaj nas potopem, strumieniami Ducha Świętego. Amen

Poprzedni artykułŚwiętowanie małżeńskie w Hallelu Jah – 14 maja
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 30