Księga Psalmów. Psalm 53

0
193

(2) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od win.
(Rz 1,20)

(5) Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”
(Mt 7,23)

(7) Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków!
(Ap 1,5b-6)

Poprzedni artykułŚwiętowanie Małżeńskie w Hallelu Jah – 14 maja 2022 – Fotorelacja
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 55