Księga Psalmów. Psalm 68

0
307

(2-3)
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie,
w blasku świętości, któż Ci jest podobny,
straszliwy w czynach, cuda działający!
(Wj 15,11)
Któż Mu się sprzeciwi i pozostanie cały?
(Hi 9,4)

(4)
a sprawiedliwy z wiary żyć będzie
(Rz 1,17)

(5)
4 Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
5 każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!
6 I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
(Łk 3, 4b-6)

(10)
W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy – sny.
(Dz 2,17)

(11)
Pan Zastępów przygotuje
dla wszystkich ludów na tej górze1
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
(Iz 25,6)

(17)
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,54)

(30)
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
(Rz 12,1)

(35-36)
9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie5. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
(Rz 10.9-10)

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 67
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 70