Księga Psalmów. Psalm 86

0
176

Słowa tego psalmu to piękna modlitwa…

„Nakłoń, Panie , Twego ucha i wysłuchaj mnie, bo jestem ubogi i biedny.
Strzeż mnie, bo jestem Ci wierny. Boże mój, wybaw swego sługę, który ufa Tobie.
Zmiłuj się nade mną, Panie, gdyż do Ciebie wołam codziennie.
Uraduj swego sługę, bo do Ciebie, Panie, kieruję me pragnienia.
Gdyż Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, pełen łaski dla tych, którzy Cię wzywają.
Panie, usłysz modlitwę moją, pospiesz na głos mej prośby!
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, bo Ty mnie wysłuchasz…
Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą Ci pokłon, Panie, i sławić będą Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.”

Tylko TY jesteś Bogiem, Ty troszczysz się o mnie, ciągle jesteś przy mnie i wspierasz mnie.

„Panie, ukaż mi drogę, którą mam chodzić, bym postępował znając wierność Twoją. Nakłoń me serce do czci Twego imienia.
Będę Cię sławił całym sercem, Panie, mój Boże, i wychwalał Twoje imię na wieki.
Bo łaska Twoja jest wielka nade mną, wyrwałeś mnie z głębi krainy umarłych.
Ty jednak, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, pełnym łaski i wierności.”

Daj mi poznać drogi Twoje Panie!
Wychwalam Cię całym moim życiem! „Tylko w Bogu znalazła ciszę dusza moja.”

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 83
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 87