Księga Psalmów. Psalm 98

0
187

(2)
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
(Łk 3,4-6)

(3)
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom
(Łk 1,54-55)

(4)
Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
(J 3,27)

(5-8)
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
(Mt 6,9)

(9)
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
(Mt 6,10)

Poprzedni artykułKsięga Psalmów. Psalm 96
Następny artykułKsięga Psalmów. Psalm 101