Księga Syracha – rozdział 15

0
59

📖 Syr 15,4 Oprze się o nią i się nie zachwieje, zaufa jej i nie dozna zawodu.

2 Kor 1,3-5 Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia. On pociesza nas we wszystkich naszych utrapieniach, abyśmy potrafili pocieszać tych, którzy znajdują się w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszeniem, którym sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Bo jak obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak dzięki Chrystusowi również nasze pocieszenie jest obfite.

Ze źródła, które jest dla nas dostępne każdego poranka, możemy czerpać moc mądrości Słowa, możemy czerpać z bogactwa ze spotkania z Nim w Jego Ciele i Świętej Obecności – wytrwałość, pokój, umocnienie, natchnienia i pasję.

Syr 15,14-15 Na początku On tak stworzył człowieka, że może wybierać między swymi skłonnościami. Jeśli chcesz, będziesz zachowywał przykazania,
a wierność będzie owocem twej dobrej woli.

Zachwycające to: JEŚLI CHCESZ – BĘDZIESZ.
Trudne, wymagające, rozwijające.
JEŚLI CHCESZ

Pamiętaj, przeczytaj DZIŚ 🙃

Poprzedni artykułKsięga Syracha – rozdział 14
Następny artykułKsięga Syracha – rozdział 16