Księga Syracha – rozdział 28

0
113

📖 Syr 28,2-3 Przebacz zło twemu bliźniemu, a wtedy, gdy będziesz prosił, Bóg tobie przebaczy. Czy ktoś, kto żywi gniew przeciw bliźniemu, może szukać uzdrowienia u Pana?

I tak to wiele set lat temu Pismo Święte nazwało jeden z cenniejszych przekazów psychologii i psychoterapii. Przebaczenie jest potrzebne temu, kto doznał krzywdy. Udzielenie przebaczenia wprowadza nas w obszar uzdrowienia i odzyskania mocy.

Pojednanie – tak, potrzebuje okazania żalu ze strony winnego, zbudowania porozumienia.
Przebaczenie – może zostać aktem całkowicie jednostronnym.
I jest jednocześnie jakąś dyspozycją serca, jakąś gotowością do „odpuszczania naszym winowajcom” ze świadomością, że i my potrzebujemy odpuszczenia oraz, że nasze odpuszczenie daje nam coraz więcej przestrzeni wpływu.

Ciekawe te rozdziały. Dużo w nich o głębi duszy.

Przeczytaj dziś 🙃

Poprzedni artykułKsięga Syracha – rozdział 27
Następny artykułKsięga Syracha – rozdział 29