Księga Syracha – rozdział 38

0
94

📖Syr 38,8-10 Nie kończą się na tym Jego dzieła [uzdrowienie],
Jego pokój nad całą powierzchnią ziemi.
Synu, w twoich słabościach nie lekceważ tego, módl się do Pana, a On cię uzdrowi.
Oddal błędy i wyprostuj ręce,
oczyść serce z każdego grzechu.

📖 Mt 9,2-7 Tam przynieśli Mu człowieka sparaliżowanego, leżącego na łóżku. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: „Ufaj, synu! Twoje grzechy są odpuszczone”. A niektórzy nauczyciele Pisma pomyśleli sobie: „On bluźni”. Jezus przejrzał ich myśli i zapytał: „Dlaczego złe myśli opanowały wasze serca? 5Co jest łatwiejsze? Powiedzieć: «Twoje grzechy są odpuszczone» czy też rozkazać: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – wtedy powiedział do człowieka sparaliżowanego – wstań, weź łóżko i wracaj do swego domu”.A on wstał i poszedł do swojego domu.

Jezus dotyka sedna. Dotyka głębi.
I Jezus nie oferuje nam w życiu „czegoś”, czy nawet licznych, upragnionych, wybłaganych darów i cudów.
On oferuje i ofiaruje nam pełnię obfitości – Siebie.

W czasie trudnym, już kilka lat temu, zapadł mi w serce fragment nauczania jakiegoś chrześcijańskiego mówcy, oparte na fragmencie z 2 Listu do Koryntian – mówił o przylgnięciu do Słowa, napełnianiu się Nim, wmontowaniu Słowa w myśl i tożsamość w czasie utrapienia, podkreślał wagę dyscypliny modlitwy Słowem. Codziennie rano.
Okazało się wtedy, że czas trudny zaowocował krokiem naprzód i przybliżeniem do Pana tak, że uzdrowienie stało się tylko częścią ogromu Jego darów.

📖 2Kor 4,16-18 Dlatego nie zniechęcamy się i chociaż nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz człowiek wewnętrzny odnawia się każdego dnia.Nasze obecne niewielkie i przemijające utrapienie prowadzi nas do niewysłowionej chwały wiecznej. Nie wpatrujemy się więc w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to natomiast, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Dlatego wiem, że Słowo jest tak cenne.

Dlatego wiem, że tak bardzo warto ❤️

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga Syracha – rozdział 37
Następny artykułKsięga Syracha – rozdział 39