Księga Syracha – rozdział 46

0
120

Syr 46,1 Dzielny na wojnie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim,
który stał się, jak głosi jego imię,
wielkim ratunkiem dla narodu wybranego,
pomścił się na zbuntowanych wrogach
i tak pozyskał dziedzictwo dla Izraela.

Joshua…
Bóg zbawia.

Joshua, który pozyskuje dziedzictwo przez posłuszeństwo Najwyższemu i przez miłość. 📖 J14,22-23 Juda, lecz nie Iskariota, zapytał Go: „Panie, co sprawiło, że masz objawić się nam, a nie światu?”. Jezus mu odpowiedział: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. (…)”.

I tak, tak – wiem, że to Słowo już padło na tym blogu. Jednak dla mnie jest ono odpowiedzią na wiele pytań, czasem podchodzący pod serce niepokój, niecierpliwość, czy nawet gonitwę myśli i wątpliwości.
I prezentuje ono, w jaki sposób przebiega zwycięstwo naszego Jeshua, w jaki sposób On pokonuje wrogów, niszczy swoich przeciwników i mści się na zbuntowanych.
Miłością.

Czas, w którym jesteśmy, lekcje z Liturgii Mszalnej, zwracają na to szczególną uwagę.

Zatrzymujmy się przy tym z uwagą.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga Syracha – rozdział 45
Następny artykułNauczanie – IDŹCIE I CZYŃCIE UCZNIAMI #5 – Służba w miłości – ks. Janusz Gorczyca