Księga Syracha – rozdział 46

0
70

Syr 46,1 Dzielny na wojnie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim,
który stał się, jak głosi jego imię,
wielkim ratunkiem dla narodu wybranego,
pomścił się na zbuntowanych wrogach
i tak pozyskał dziedzictwo dla Izraela.

Joshua…
Bóg zbawia.

Joshua, który pozyskuje dziedzictwo przez posłuszeństwo Najwyższemu i przez miłość. 📖 J14,22-23 Juda, lecz nie Iskariota, zapytał Go: „Panie, co sprawiło, że masz objawić się nam, a nie światu?”. Jezus mu odpowiedział: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. (…)”.

I tak, tak – wiem, że to Słowo już padło na tym blogu. Jednak dla mnie jest ono odpowiedzią na wiele pytań, czasem podchodzący pod serce niepokój, niecierpliwość, czy nawet gonitwę myśli i wątpliwości.
I prezentuje ono, w jaki sposób przebiega zwycięstwo naszego Jeshua, w jaki sposób On pokonuje wrogów, niszczy swoich przeciwników i mści się na zbuntowanych.
Miłością.

Czas, w którym jesteśmy, lekcje z Liturgii Mszalnej, zwracają na to szczególną uwagę.

Zatrzymujmy się przy tym z uwagą.

Błogosławionego dnia 😊

Poprzedni artykułKsięga Syracha – rozdział 45
Następny artykułNauczanie – IDŹCIE I CZYŃCIE UCZNIAMI #5 – Służba w miłości – ks. Janusz Gorczyca